Free download. Book file PDF easily for everyone and every device. You can download and read online Occulatis file PDF Book only if you are registered here. And also you can download or read online all Book PDF file that related with Occulatis book. Happy reading Occulatis Bookeveryone. Download file Free Book PDF Occulatis at Complete PDF Library. This Book have some digital formats such us :paperbook, ebook, kindle, epub, fb2 and another formats. Here is The CompletePDF Book Library. It's free to register here to get Book file PDF Occulatis Pocket Guide.
Send Reading Invitation Mail

Louis, inquiet, lui envoie son chancelier avec des propositions d'accommodement. Dans ces circonstances, personne ne doutait plus de la paix. Humbercourt entra dans Tongres le samedi 8 octobre, vers 5 heures du soir. Jean de Looz, p. Suivant Thbod. Pauli, p.

Variation of occulo

Mox mandat tecti reseretur janua, possint Intrare ut Legii, uique illis ipse obvius ire, Et sermone queat tantos sedare tumuUus. Toutefois, on convient d'attendre le jour. Suivant Adrien, col. Ce chroniqueur, col. Henri de Merica aussi, p. Videres hominem pavidum et trementem scalpere pedibus, supplices attollere paimas, motu insiabili corpus agilare, alta voce clamare et sine cessa lione dicere ; Legatus ego sum! Legalus ego sum!

Xlll, p. Ange de Viterbb, col. XI, pp. Pour comble de i Dans DE Ram, pp. De Gcrlacre, Hist. Ange y consentit I Voici, suivant Herbenus, p. Matbias Herbenus. VU, p. On peut se deman- der s'il est jamais parvenu entre les mains de Paul II. Com- ment, alors, serait-il sorti des archives du Vatican? Estrup en fit l'acquisition. C'est M. H, pp. II, pp. XIII, p. XII, p. Estrup en avait faite. Jacques B. Cependant M. Roersch et M. Ad Beatissimum Pont, Max. Desideravi plurimum, insteti et pulsavi frequentius apud aures illustrissimi principis Caroli, Burgun- dionum, etc.

Unum scio quosdam, privatim et semotis arbitris, mihi dixisse non posse fieri quin in sermone ci narratione mea miiltos uotarem et culpas eorum detegerem; et banc suspicor fuisse causant evitnndi vel refugiendi publicum colloquium. Subdcuissem fortasse tune plura, ex bac causa ne aliquos iedi aot forte perdttum iri contigisset ob sermones meos, quoniam apud plerosque ipsorum id rectum vel iniquum putatur quod secun- dum vel contra eorum fit vel dicilur voluntatem.

Loquar igitur vcritatem puro corde et rudi sermone, obmisso elegantiori stilo cujus ignarus sum omnino; ncc erit mendatium in ore meo, illeque Paraclitus qui a veri- tiitc procedit mentem meam illuminet et inducat sicut ejus promisit Filius in ipsam veritatem. De Ram. Voir, dans la Revue de numismatique belge, , pp. Il faut entendre : il ne jH'ut obtenir la paix, etc.

Super his vero que pro parte comunitatis Leodicnsis et aiiorum Oppidorum adversus episcopura in actis cause 3 deducunlur, cum ab bis requisitus fuerii, justitiam se adminislralurum, auclore Domino, pollicitus est i. Gachard, t. Il, p. II, p. XllI, p. Chapeaville, GesUi pont.

III, p. Quod cum diebus duodecim, usque ad xxvu diem mensis octobris, obse- disset et machinis expugnaret, Leodienses, grandi etiam exercitu comparato. Dux igitur, ipse jam victor, sublatis et concisis vel exustis Onanibus civitatis et opidorum privilegiis, et translalo tribu- Exequutio tracta- nali curie spiritualis ad tria illa loca ditionis sue in tractatu men. Lacomblbt, Archiv fiir die Geschichte des Niederrheins, t. V, pp. Voyez de Theux, op. II F, et K. Christi corpus circa ecclesiam et forum propriis manibus detu- lit, universo clero et populo sequentibus. Hoc idem sequenti festo Pentecostes legatus egit, seniorum fretus consiiio, ut ferox populus, armis assuetus, frequenti religione muiceretur.

Recessus legati de Impulsus igitur episcopi et cleri ac primatum civitatis et Bragas. Ailleurs Tauteur tcrlt aput pour apud. GalL, I, 31 et 5i. Ad que omnia legatus, cum diu ante prcscivisset bas futuras ducis petitiones et cum suis et multis aliis justiciam zclantibus Responsio legati. Rcsponsio ducis. Quamobrem duci per legattirn graliae acte sunt, ct iit quam celerius fieri posset responsum daretur instanter pclitum. Prima fuit maximus pompe nupliarum apparatus. Item, ingens bclli nppnralus ct cxcrciluum coactio adversus Ludovicum, inclilum Francorum regem, qui cum magno etiam exercitu in finem Piccardorum jam devc- nerat, diicem ipsum utsuspicabanlur invasnrus; contra quem, exactisnuptiarum pompis, dux ipse festinus occurrcre propc- rabat.

Relata sunt hec omnia Leodiensi episcopo, qui Leodii erat, per ipsius legati et aliorum amicorum suorum litteras; qui repente ex Leodio Brugis vencrabilcm magistrum Riccardum Tronzi- glion, canonicum Leodiensem, sccretarium suum 2 , ad lega- tum misit cum mandatis pluribus, sed precipue ut eum ad Ecclesie sue tuitionem excitarct, et susccpti jam pii operis prosequcrelur effectum, ab co etiam litteras ad legatum defe- rens: que quum ad rem ipsam maxime spectant, visum est earum tenorem ad verbum inserere. Ludovicus episcopus Leodiensis.

Manus 5 propria : Ludovicus. HoUandium , di- cisci pararet, quam nondum post mortem patris fuerat mgres- missolegato Bru S Eminentissima? Nihilominus orania pontifici maximo Paulo, primo per domi- num Raymundum de Marigliano superius nominatum, ac demum per reverendum patrem Stefanum Trentinuro, Lncen- sem episcopum i , ad Urbem tunc ex Anglia redeuntem, vcrbo et lilteris denunctiare curavit, scribens etiam pontifici maximo ea omnia que dux scribenda mandaverat post ejus a Brugis discessum. Quamobrem illico Brugis discedens legatus, cum suis Bruxcllis profectus est, ducis ex Hollandia reditnm expectalurus.

Quibus sic solis sente archiepis- sejorsum stanlibus, dux primo ad legatum conversus ipsum copo Lugduuense ; , Stabant actoniti duo fratres Lugdunensis et Leodiensis presules. Sed cum legalus verba ducis se non intellexisse diceret, gallice et tam festineprola a,archiepiscopus Lugdunensis primo, demum vero ipse dux eidem i legato latino sermone inlerpretati sunt.

Assensit legatus ducis voluntati et firmiter poUicitus est a ea omnia sediligenter acturum, et redilurum ad ipsum si eo tempore non longius abesset: nam fama erat ipsum in Gallias profecturum. Sin vero, duos ex canonicis Leodiensibus missuruni ad eum ubi- cunquc foret, cum suis et corum petitis.

How To Pronounce occulere: occulere pronunciation

Recessus ducis ad- Hoc brevi sernione cum legato semotum habito, dux ab eo versus regem. Quamobrem legatus, consilio etiam cpiscopi et aliorum plurium inductus, ab eo prius et demum ab aliis jusjurandum exegit, prout astricti erant in suaruni susceptione dignilatum, et anathemalis penam ac alias canonicas censuras indixit ut quisque suum pro tanta rc liberum profcrret juditium, neve palam efferret quod ab eo vel aliis diccrelur, sed secreti tenax essel.

Ad quartum, ex quo merum imperium dumtaxat in patria Leodiensi spectat ad dominum Leodiensem, ta m ex sentencia pape quam alias de jure et antiquissiraa consuetudine : videtur quod est solius domini Leodiensis approbare vel improbare consuetudines secundum quas esset judicandum.


 • Softly Cries the Curlew.
 • The Eleventh Sage.
 • Of Minds and Language: A Dialogue with Noam Chomsky in the Basque Country.
 • B-spine.
 • Ibsens New Drama: an Essay by James Joyce;
 • De la cause de la pesanteur - Wikisource!
 • Cuando se apaguen las luces (Deseo) (Spanish Edition).

Ad sextum: videtur quod de resorto in patria Leodiensi sit in arbitrio propter superiorera S et regalia reverendissimi domini Leodiensis. Ad xxiiij"": provideatur expresse per verba competentia ut soli contravenienles illi articulo, quoad guerram movendamet ligam faciendam, incurrant penam inibi descriptam, sine eo quod tola patria aut innocentes exinde puniantur aut impe- tantur. Addito quod delinquentes in Trajecto non essent tuti in dicto loco et e contra.

Sancte 1 igitur hac delliberatione super correptione 2 Adventus exulum horum capitulorum et de mictendo duos canonicos ad ducem juxta promissa sibi facta in Bruxella per legatum et episcopum Leodicnsem qui dux tune erat in Piccardia cum suo exercitu contra exercitum d. Girca meridiem enim ejus diei exules Leodienses facti per d. WU, p. Hs illustrissimi d. Et mullis suadeutibus ut I Sic. Ite in pace. Consolati sumus omnes in verbis istis, et ipsis conlaudatis de bono eorum proposito ad obediendum s.

Replieatum est per eos in effectu, rcsponsum prius monacbis Responsio cmum. Leodiensero, et impetrare pro eis gratiam in patria remanendi, et ipsura ad civitatem suam redducere 1 ; proroictentes omnia se facturos que alii cives fecerant ipsis absentibus, antequam reddirent. Joannem Alth- fasf, decanum in Mares 2 , diocesis Treverensis, cappellanum suum, et duos ex canonicis majoris ecclesiae Leodiensis. Descendentes per alveum fluminis Mose, passim reperie- Mandat legatus se- banturcadavera submersorum, lacerata ab avibus et canibus; cfsoram? IV, p. Quia vero opiduni Trajeciense pro indiviso est episcopi Leodiensis et dacis Burgundie, non fuit securus episcopus intromictere Leodienses in opiduni, propler Burgundos; sed ipse exivit ad conventum Fratrum Minorum de Osservatione, prope Trajeclum ad mediam leucam fundalum in suo territorio Leodiensi 1 , cuip suis nobilibus et consiliariis in multitudine copiosa; et ibi audivit eos et respondit ut infra.

Petitiones Leodien- Petitio Leodiensi um fuit: sium abepiscopo. Tertio, postquam bec gesta fuerint et u trique retraxerint se, venient omnes de civitale in campis, deposilis vexillis et armis quse resumpserant, et ca omnia consignabunt ad manus d. Leodiensis; et hoc facto, ipse intrabit civitatem suam Leo- diensera ad beneplacitum suum et fruetur suis dominio et jurisdictione sicut prius.

Durus visus est eis hic sermo; nihilominus populo bec referri debere et persuaderi, tam per ipsos quam per Icgatum. Ex causa jam dicta cepere suspi- cari legatum non habere animum redeundi obtestarique eum ut cum ipsis reddiret 1 , nec esse ausos reverli ad civitatem sine ipso, timentes suplicium et laeerari a populo.


 • The Wizard of Oz (Puffin Classics).
 • Sins of the Father (The Case Files of Sam Flanagan Book 2);
 • Premium Feature.
 • File history?
 • Steve McQueen: A Biography.
 • 7 articles on this Page.
 • Rupert of Hentzau : From The Memoirs of Fritz Von Tarlenheim (Illustrated)!

Kedeunt oratores Conforlatus 2 est eos legatus ut ireot. Haec suis licteris nunctiabant patres ecclesia- Diligentia legati pro rum tam legato quam cpiscopo Leodiensi. His litteris acceptis a civibus et capitulo, mitigati sunt cives erga murmura in legatum, maxime cum intelligerent ilJos non esse mortuos. Acceu- debantur utrinque animi ad prselium : episcopus ad invaden- dum civitatem, cives autem ad irruptionem; sed precibus et reverentia legati permoti, supersedcrunt usque ad comu- nem 2 cum legato iterum conloquium. Sed ncve episcopo, si tune alterutrum factum foret, inruptio vel invasio Vultis ne ila?

S Lisez reduci. Regressus est ilcrum legatus in civitatem, persuasurus Redit iterum in ci- Kxivit iterum lega- Exivit iterum Icgatus, convocato episcopo et suis ad locum tus ad episcopum. Hac lege se in civitatem ingredi paratum cum suis armatis. IV, pp. C 68 io civitate quod stantc paeis tractatu prdium inire prcsump- sissent Convocatis igitur primatibus civitalis, ecclesiarum palribus et universo. Hec omnia in scriptis redacta sunt Responsio civium.

Ex 0 villa mea de Fex 7 , mensis septembris die xxv. LuDOYicus vester, etc. Jf, p. Scio quid loquor et salis jam intelicxi, si exercitus ducis itcrum vencrit, qua sit intcntione venturus : videre jam videor tetrum vaporem ascendentis fumi incendende, proh dolor! If, says the legislator, any one belonging to this association chance to die, each member shall pay one penny for the good of the soul, before the body be laid in the grave. If he neglect he shall be fined in a triple sum. If any of us fall sick within sixty miles, we engage to find iifteeu men, who may bring him liouie but if he die first, we will send thirty to con- vey him to the place, in which he desired to be buried.

If he die in the neighbourhood, the steward shall in- quire when he is to be interred, and shall summon as many members as lie can, to assemble, attend the corpse in an honourable manner, carry it to the minister, and pray devoutly for the, soul, fyc. And we have ordained, respecting every man, who has given his' well' ill our guildships, if he sllollld die, that each guild-brother shall give a 'gesuful' loaf for his soul, and sing a fifty, or get it sung within thirty dnys. One con- sisted in the distribution of charity. To argue for its continuance on the score of its being one of the sources of the remuneration of the clergy, does not change its character.

Von Plays Skyrim p52 - Revenge on Maro and his buddies

I thillk strongly, tint the clergy would act more wisdy, to make a virtue of zie,-c-. Why you can show nothing in its ftvoui--not t line in til e rubi-ic-i,. Englishmen scarcely ever heard oi' it, an when told of it they consider it nothing less than a moth: of cleric il begging. In many places of the Principality it is totally obsolete, and in many others very weakly held up.

I heard of a funeral taking place at Llan- frurig, near Llanidloes, when the only sign of the custom, was the sexton holding his shovel lor a ftW coppers given him, I suppose out of ehariy y those who attended. Let us soon hear of tbe custom as a tale of by-gone times to be classed with those of "corpse candles," aileryn y enrph, and other such tales told to amuse, or rather to frighten children.

Would "Philodikaios" prefer the mortuary ;;s fixed under the statute he quotes, as a means to augment his revenue, to the legal burial fee? Let us give him the highest amount—ten shillings. Well, ten shillings f ir every head of a family, or persons of age dying, pos- sessed of" ten marks," or the second degree mentioned, thirty pounds," would not, in my estimation, equal G,, 8d.

In my opinion the inquisitiveness of a measure to pay the clergy for burial according to the means of the deceased,would be the only objection to it. The fees of marriages are known to be fixed, yet, we know well that the people of affluence upon that joyful occasion, often make considerable presents to the priest.

Why should opulent persons not do so at funerals in preference to offering, if they consider the salary of the minister too small? That the law should prevent a clergyman to act as a physician, or an attorney professedly, surely cannot prevent the gond will and the benevolence of parishioners from flowing in other channels than the pitiful few pence on the altar at the funeral of a neigh- bour. But this sort of reasoning is meant only as the courteous notice of an apology of my opponent's rather than an attempt at sober argument. About the salaries of the clergy allow me to say a word in its connexion with this question.

Dreadfall Contract: Delfine (Skyrim Fanfic)

I did not use the word high-salaried clergy altogether unad- visedly. I know the average income of the incum- bents in the Diocese of Bangor to b' nett, That of the curates to average, nett, In the Diocese of St. Asaph, the sum is in- cumbents, nett, Curates, nett, , per annum. McCuliock is my authority. But we well know that some of the incumbents get much larger sums than the above, consequently, others less.

But those that get the least of all are the curates, and I believe they have no right to the offerings. The sum of , certainly is not a large one, but stiil too ample an income to make it seemly in its possession to accept of alms at funerals. As I am not discussing church revenues, I only say sufficient to bear myself out in what I advance about funeral offerings. Nor is the plea of your correspondent, of the clergy in Wales foregoing many of their rights, an argument in favour of funeral offering's, it is only an apology.

Why say we let the clergy have their j ust rights as long as they don't clash with other people's right. If I am wrong in my opinion respecting this as- serted right, let your correspondent set me right. But I am sure it was never as a compound for this right that offerings at funerals were instituted and accepted. Trusting you will pardon so great an intrusion upon your columns, I am, Sir, vours most respectfully, J. Manchester, Dec. Sii:, — I have read a sentence of the letter of the Reverend Yicar of AbenJure, in your last number, with great surprise.

He speaks of a person condemning Dissenting ministers to the uncovenanted mercies of God. We must suppose that the words flowed from the pen of a rapid writer, and a not very careful thinker. Perhaps you will allow me to add a few words on the expression" uncovenanted mercies. Yet most persons would grant that God has made a covenant with his people, and that disobedience and impenitence vitiate that covenant. Churchmen hold that this covenant is made in and through the Church, or in other words that our Saviour purchased the Church with his blood Acts xx.

They hold the Church to be the visible body of believers, that has existed in the world from the Apostles' time. Some Churchmen feel it a duty, more than others, to warn those, who causelessly as it seems to them secede from the Church, which they find existing in their native land, that they do so at their peril, for they break God's law, and God's laws in the kingdoms both of nature and of grace are apt to prove stronger than the will of one man or of many.

Surely the important question is, what is the line of duty? Have I a duty to be a Churchman or not?

De la cause de la pesanteur

Am I keeping my Lord's com- mandment in being a Dissenter? The greater safety must be on the side of the stricter observance of duty, and the question to be settled is whether the claim, which the Church makes on the allegiance of the people, is a valid claim or not. If it is, duty and safety too must lie nu flin side of communion with tii- Church if not, the question is over.

Hut it seems to me un- reasonable when a writer has proved or endeavoured to prove that the CIIUI-el. It matters not that the conclusion looks intolerant: the question, is whether it is true. The New Testament and the Old are full of what would be called intolerance now-a-days. Those who recede from the church do appear to many churchmen to forfeit, in so much as they are seceders, their covenanted claim yet, we do not doubt that God's mercy and goodness extends to many of them, as it does to many Churchmen, who, by wilful and long-continued sin, appear to have forfeited the blessings, once consigned to them.

The goodness and piety of many Dissenters is a token that they have par- taken of God's grace, and that they will be admitted into his kingdom. But this does not shew that the Dissenters are justified in their separation from com- munion with the Church. The ten tribes were visited by prophets of the Lord, while yet they worshipped at Dan and Bethel. The Samaritans seem to have dis- cerned our Lord's divine mission more readily than the Jews, while yet it is declared to them chat salvation was of the Jews. No doubt many excellent qualities that adorn the Welsh character, have survived my couutrymen's separation from the Church, as many noble and brilliant qualities have, in France, survived the almost total rejection of Christianity.

But I can- not think that Dissent and Methodism have improved the character of my countrymen. Our ancestors may have been less serious, perhaps somewhat less quiet and orderly from all that I can hear of them they were not less chaste, or less honest, or less truthful. I do not mean that these qualities do not exist now, but I think they were more universal formerly. I doubt whether our ancestors were less sober. Nor were they less reverent of God's written word. Surely no county representative would, a hundred years ago, have blamed "a clergyman in his own parish for using the language of St.

Paul, and speaking of the unity of the faith Eph. Surely the words of our blessed Saviour would not have been quoted or misquoted as they are in a letter published in your last number, though not addressed to yourself , and called an old adage.


 • Wir treffen uns wieder in meinem Paradies: Eine 15jährige nimmt Abschied von ihrer Familie (Erfahrungen) (German Edition).
 • The Need to Say No: The Importance of Setting Boundaries in Love, Life, & Your World - How to Be Bullish and Not Bullied (Little Book. Big Idea.).
 • A Dance of Assassins: Performing Early Colonial Hegemony in the Congo (African Expressive Cultures);

SIR,—We are told, upon unquestionable authority, that" charity covers a multitude of sins," yet in Ban- gor and the adjoining parishes, and, indeed, generally in all the other parishes ot North Wales, where Pusey- ite mummeries, Anglo-papistical formularies, and llomish dogmas are sacerdotally promulgated, what do we find? Why, daily proofs that clothing clubs, and other ostensible charitable societies, have been unscrupulously made available to coerce conscience, and to exterminate the Protestant right of private judgment in religioll as well as in education.

A pa- rent who dares to obtain for his child an unsectarian, Scriptural education in a British School becomes dis- qualified for admission to a clothing club, and un- worthy, however poor, to become the recipient of a soup ticket, while the children of Protestant Dissenters, who would not forsake their parents' place of worship on Sundays, and attend service in the church, have, together with their parents been deemed unfit objects to participate in the benefits of a buttermilk charity Every Chiistian man, woman, and child, ought to set his or her face against such a prostitution of the very name of that Christian charity, which we are told covers a multitufde of sins.

All honest msti, without reference to creed, party, or sect, ought to write as one man to defeat their Jesuitical machinations. It this class of priests, whether Anglican or Roman, be not checked and effec- tually curbed, by the laity, prtcstcraft will become rampant throughout the land, Scriptural Christianity will be banished, and the common people of Wales, ere two generations can pass away, will become the dupes of bigotry, intolerance, superstition, and igno- rance, such as they were before the advent of dissent, and when they lcoked up to the clergy as their instruc- tors and spiritual guides, and the clergy looked down upon them us their live stock.

These are go-a head days, and tljoie in which, when the principles of civil and religious liberty are at stake, no half measures should be tolerated. The present time is highly fa- vourable for the opening ot the campaign. The commencement of operations ought to he the appointment of a committee in each parish, consisting of honest men, without reference to creed or sect. The first duty of each committee should be carefully to ascertain the revenues that,according to the strict letter of the law, are demanded by the parson. In pursuing this inquiry it should be constantly kept in mind, that no payments are recoverable by custom, unless where such payments shall have been uniformly the same time out of mind.

Untessby custom or by a positive act of Parliament, funeral fees are not recoverable by law and when a clergy- man refuses to bury a parishioner on account of the non-payment of such fees, lie is amenable to be se- verely punished by law. The same observations will apply generally, excepting to funeral offerings, or corse presents. Those payments are expressly prohi- bited by act of Parliament, under such circumstances, that demanding or receiving them in any part of North Wales, at least, subjects the orrelldin party to a pe- nalty of forty shillings.

The vial with the Precious Blood is recorded in Exch. No 20, m 3, cf. Likewise, visitors to Templar churches or chapels who had seen any of the three reliquary crosses, which were after recorded among the former Templar possessions now in the hands of James II of Aragon, would have been left in little doubt over the spiritual yearning of the Templars for Jerusalem. It seems by their description that the design of all three reliquary crosses followed an artistic style first developed in Jerusalem workshops Two were described as gilt double-armed crosses in the Greek style with mounted semiprecious stones and containing, among other relics, fragments of the lignum Domini Another reliquary containing a splinter of the Cross eventually came into the possession of the Franciscans of Vilafranca.

This reliquary, too, seems to have been designed in the shape of the Byzantine double-armed cross, but unfortunately its description is riddled with lacunae and unreadable passages. In medio autem dite cruces fecimus poni de lingo Domini. See also ibid.

Menu de navigation

The importance of the Holy Cross reliquary as a defining element of religious perception of the Order of the Temple and as a focal point for devotional attention becomes even clearer if one considers the important function of chapels and churches, where these reliquaries were put on display, as arenas for religious and social intercourse, as places, in other words, where agreements of confraternity were contracted, benefactions delivered and accepted, and business transactions conducted. The most impressive spectacle of Templar devotion of the Cross, and the one that Robert de Montgisard may have been referring to, was undoubtedly the Adoration of the Cross on Good Friday, which was also one of the few devotional acts which the Templars performed publicly.

The Good Friday ceremony was regulated for in the Templar retraits and well rehearsed by many Templars, who were able to describe it to the detail in their depositions. The liturgy of the day unfolded in the most solemn manner, culminating in the unveiling of the Cross in the chapel to the chants of Ecce lignum Crucis and the response Venite adoremus. A complete English edition, Leiden, , p. Details of the ceremony crop up in an abundance of Templar testimonies. As some Templars would explain, the Cross stood for the Passion of Christ, which in turn reminded them of their mission to shed their own blood to defeat the enemies of Christendom.

In the words of Berenguer de Collo, a brother knight from Mas Deu in Roussillon, he and his brothers wore the cross on their habits in reverence of the Cross of Christ. Like many of his brothers he believed that the red colour of the Templar cross signified the blood Jesus had shed on the Cross for them, so they would be able to shed their blood against the Saracen enemies of Christ in the land across the sea and all other enemies of the Christian faith Brother Gerard de Passagio, for one, insisted that he and his brethren always venerated the Cross with much reverence on Holy Friday and that he had never seen it done any differently in any of the Templar houses he had visited during his career in Cyprus, Burgundy, Lotharingia, Picardy and Allemania Here, according to the knight brother Berenguer de Collo already mentioned, the Cross was venerated thrice a year, at the feasts of the Holy Cross in September Exaltation of the Cross and May, and on Good Friday, when the brothers, as was required for the occasion, put off their shoes, swords and head dresses deponunt sotulares quos portant et gladios et cofas lineas et quicquid portant aliud extra caput His memory is supported by Arnaldus Septembris.

Et sicut Christus Jhesus effudit sanguinem proprium in cruce pro nobis, in illa significatione fratres dicti ordinis portant crucem panni rubei in clamide, ut effundant suum sanguinem proprium contra hostes Christi Sarracenos in terra transmarina, et alibi contra hostes fidei Christiane. II, p. Ferrier Hoti, too, remembered that in accordance with the customs of the Order the brothers of Mas Deu celebrated the Holy Cross of Christ three times a year and that on Holy Friday, the day when Christ died on the Cross for the salvation of mankind, they recited the prayer Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum.

The adoration was done solemnly, nudis pedibus, cultellis et cofis capitis dimissis, genibus flexis, and with utmost devotion cum summa devotione meliori qua possunt The Templar Stephen de Cellario, a frequent commuter between France and the Holy Land, also remembered that wherever he was on that day he would adore the Cross with washed bare feet, with reverence and devotion Often the Adoration of the Cross was performed in front of lay people who had come to the chapel or church to witness the occasion.

In their defence the Templars did not fail to remind the bishops and prelates that the adoration of the Cross on Good Friday was not only done with humility and devotion, but also en presence deu pueple, and thus for everyone to see His observations were confirmed by other laymen, who remembered that time and time again they had witnessed the Templars attending Mass and venerating the Cross with honesty and devotion